การศึกษาระดับโลกแห่งสหประชาชาติเรื่องเด็กที่ขาดเสรีภาพ

การศึกษาระดับโลกแห่งสหประชาชาติเรื่องเด็กที่ขาดเสรีภาพ
 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ  Global Campus of Human Rights และ Right Livelihood Foundation  จัดเวทีอภิปรายเรื่อง “การนำข้อเสนอแนะจาก the UN Global Study on Children Deprived of Liberty ไปสู่วาระแห่งชาติ: การดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 

โดยมี ดร.เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr. Monika Griefahn รองประธานคณะกรรมการ the Right Livelihood Foundation, สมาชิกสภาบริหาร Right Livelihood College และสมาชิกคณะกรรมการ Right Livelihood Award Foundation Switzerland อดีตสมาชิกรัฐสภาเยอรมัน และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐ Lower Saxony และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์การกรีนพีซ เยอรมัน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีอภิปราย และกล่าวเปิดงานโดย Mr. Marcoluigi Corsi รองผู้อำนวยการภูมิภาค องค์การยูนิเซฟ สำนักงานเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

 

ในโอกาสนี้  Prof. Manfred Nowak เลขาธิการ Global Campus of Human Rights และผู้ชำนาญการอิสระ หัวหน้าการดำเนินงานการศึกษาระดับโลกแห่งสหประชาชาติเรื่องเด็กที่ขาดเสรีภาพ ได้กล่าวคำปราศรัย รายงานการศึกษาระดับโลกแห่งสหประชาชาติเรื่องเด็กที่ขาดเสรีภาพ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ, ผู้ชำนาญการอิสระแห่งสหประชาชาติ และสมาชิกคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นผู้กล่าวปิดงาน

 

การจัดเวทีอภิปรายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กที่ขาดเสรีภาพ รวมถึงความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก และพิจารณาถึงบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำข้อเสนอแนะจาก the UN Global Study on Children Deprived of Liberty ไปสู่ภาคปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวปฎิบัติที่ดีและความท้าทายในการดำเนินงานดังกล่าว

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-