บางกอกน้อยโมเดล

detail

โครงการบางกอกน้อยโมเดล โดยโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่รอบโรงพยาบาล ดำเนินการเก็บข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของประชากรในพื้นที่ชุมชนบางกอกน้อย ซึ่งเป็นโครงการที่จะรองรับรูปแบบสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ ประยุกต์ใช้ Application ที่เข้าถึงทุกคน

บางกอกน้อยโมเดล
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการบางกอกน้อยโมเดล โดยโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่รอบโรงพยาบาล ดำเนินการเก็บข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของประชากรในพื้นที่ชุมชนบางกอกน้อย ซึ่งเป็นโครงการที่จะรองรับรูปแบบสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ ประยุกต์ใช้ Application ที่เข้าถึงทุกคน ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง และแม่นยำ เฝ้าระวังปัญหาสุขลักษณะสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อ และเน้นการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มุ่งหวังขยายผลสู่พื้นที่รอบโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

  
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-