สำนักงานอธิบดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
นายอรรถพล เจริญชันษา
Mr. Athapol Charoenshunsa
02 143 9236
-
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
นายอภิชัย เอกวนากุล
Mr. Apichai Ekvanakun
-
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
ดร.พรศรี สุทธนารักษ์
Pornsri Suthanaruk, Ph.D.
02 143 8317
-
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ตรวจราชการ
กลุ่มรายงานตรง
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานภูมิภาค