เกี่ยวกับเรา

การคืนสินค้า

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า เราพร้อมมอบนโยบายการให้การบริการคืนสินค้าดังนี้

1. กรณีกล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า มีสภาพกล่องบุบ ฉีกขาด พัง ไม่สมบูรณ์ กล่องถูกเปิดก่อนในวันรับสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาทันทีที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ เบอร์  02-734-3044-9  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้าทันทีกับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพกล่องสินค้าไว้เป็นหลักฐาน เราพร้อมให้บริการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ให้กับลูกค้า ภายใน 15 – 30วัน   ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ หรือ คืนวงเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า

2. กรณีสินค้ามีการจัดส่ง ผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด แตกต่างจากคำสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนสุดท้ายของการชำระเงิน ภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง เราพร้อมให้บริการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ให้กับลูกค้า ภายใน 15 -30 วัน ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ หรือ ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า นับตั้งแต่เราได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าผ่านการจัดส่งคืนทาง บริษัทขนส่งเอกชน โดยบริษัท จะประสานงานบริษัทขนส่งเอกชนไปรับสินค้าที่ลูกค้า ภายใน 2 วัน เพื่อนำสินค้ากลับมายังบริษัท

*ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า /ตรวจเทสแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยรูปแบบการเก็บชำระค่าขนส่งปลายทาง

3. สินค้าที่มีการส่งคืนกลับ ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งผิด ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ จะต้องมีอุปกรณ์ของสินค้าครบ ตามที่ได้ทำการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพที่พร้อมจำหน่าย  คู่มือสินค้า ใบรับประกันสินค้า อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วง อยู่ในสภาพปกติไม่มีการชำรุด พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง ส่งกลับมาด้วยทุกครั้ง

4. ในกรณีที่ลูกค้ามีการคืนสินค้า โดยการส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) บริษัทฯ จะยึดวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักฐานในการตรวจสอบระยะเวลาของการรับประกันสินค้า

การคืนเงิน
รูปแบบและวิธีการคืนเงิน

1. กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)
2. กรณีชำระสินค้าผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส หักบัญชีธนาคาร เก็บเงินสดปลายทาง เอทีเอ็ม บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ทีเมนูขอคืนสินค้า ภายในระยะเวลา 15 -30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*

*เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการส่งคืนสินค้า

– ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
– สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)
– สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)
– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรม มีจรรยาบรรณและบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความพึงพอใจของลูกค้า พนักงานและชุมชนใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน มีเป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดระบบที่มีการรับรองคุณภาพ โดยมีการปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานสากล

Vision

คุณภาพมาเป็นที่หนึ่ง "Quality Our Priority"

Mission

1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า

2. ช่องทางการจัดจำหน่ายมีคุณภาพ และหลากหลาย

3. พัฒนาระบบ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

4. ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

Quality Policy

"มุ่งมั่นดำเนินงานตามมาตรฐานบริหารคุณภาพ ตระหนักถึงความพึงพอใจลูกค้า

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกการให้บริการ

ส่งเสริมคุณค่าของพนักงาน และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง"
 

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าได้ 3 แบบคือ
1. ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (registered)  (การสั่งซื้อปกติ)
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล (3-5 วันทำการ)
    ต่างจังหวัด (3-7 วันทำการ)
2. ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)  (กรณีต้องการด่วนมาก)
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล (2-3 วันทำการ)
    ต่างจังหวัด (3-5 วันทำการ)
3. อัตราการจัดส่งสินค้าต่างประเทศ จะคำนวณจากราคาจริงของอัตราการขนส่งของแต่ละประเทศนั้นๆ
 หมายเหตุ : จัดส่งสินค้าก่อนเวลา 09.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการ  ชำระเงินก่อนเวลา 08.00 น. ถ้าเกินกำหนดเวลาทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป
บริษัทฯ เปิดทำการและจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์- ศุกร์  หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   
ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจัดส่งในวันที่เปิดทำการถัดไป