เกี่ยวกับ SAM
อ่านต่อ
ขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 1:
ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในองค์กร
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 2:
ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในองค์กร
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 3:
ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในองค์กร
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 4:
ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในองค์กร
รายละเอียด
ข่าวสารและกิจกรรม
โซลูชั่นการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของบีเอสเอ
ปกป้ององค์กรจากความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์
ด้วยแผนปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ที่สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้ทันที สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 19770-1:2012
 • ขั้นตอนที่ 1 :
  ทำการประเมิน
 • ขั้นตอนที่ 2 :
  วางแผนให้สอดคล้องกับ
  ความต้องการของธุรกิจ
 • ขั้นตอนที่ 3 :
  กำหนดนโยบาย
  และกระบวนการ
 • ขั้นตอนที่ 4 :
  ผนวกรวมเป็น
  ส่วนหนึ่งของธุรกิจ