MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

PT Register
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

News & KM / ข่าวสารและความรู้

IQC 1/62

IQC 1/62

certification และใบรายงานการใช้

8 กุมภาพันธ์ 2562จำนวนผู้เข้าชม 947 ครั้ง
สัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยา สำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยา สำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

25 ธันวาคม 2561จำนวนผู้เข้าชม 301 ครั้ง
PT-BDN Application

PT-BDN Application

***Download for free now***

31 มกราคม 2561จำนวนผู้เข้าชม 799 ครั้ง
การร้องเรียนและอุทธรณ์

การร้องเรียนและอุทธรณ์

ช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนจากการใช้บริการหรือข้ออุทธรณ์ผลการประเมินความสามารถ

26 กรกฎาคม 2560จำนวนผู้เข้าชม 687 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2