มาเรียม

แรกพบที่อ่าวทึง ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ วันที่ 26 เมษายน 2562

มาอยู่ที่อ่าวดูหยง เกาะลิบง จ.ตรัง วันที่ 29 เมษายน 2562

อยู่ด้วยกันมาแล้ว 298 วัน

ยามีล

แรกพบที่บ้านบ่อม่วง ต.ทรายขาว จ.กระบี่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

อยู่ด้วยกันมาแล้ว 235 วัน

มาเรียม 01

มาเรียม 02

มาเรียม 03

มาเรียม 04

มาเรียม 05

มาเรียม 06

LIVE

ขณะนี้ ยังไม่มีการถ่ายทอดสด
โปรดติดตามชม Live การอนุบาล
ลูกพะยูนได้ในครั้งต่อไป
เวลาโดยประมาณ
08.00 น./10.00 น./14.00น./17.00 น.
หรือตามเหตุการณ์สําคัญ

ยามีล 01

แผนผังกล้อง CCTV

การเจริญเติบโต

น้ำหนัก (กก.)

  • ปริมาณการให้นม (ซีซี)

การเจริญเติบโต

น้ำหนัก (กก.)

  • ปริมาณการให้นม (ซีซี)