สถานที่พักฟื้น
พะยูน​
เขาบาตูปูเต๊ะ​ เกาะลิบง​ อ.กันตรัง​ จ.ตรัง วางไข่ครั้งแรก 17 ธันวาคม 2561 : วันที่ 431 หลังการวางไข่

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทีมอยู่เวรยาม ประกอบด้วย กรม ทช. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ เกาะลิบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมพิทักษ์ดุหยง ลาดตะเวนรอบๆ พื้นที่ พบมาเรียม ช่วงเวลา ๐๕.๕๐ น. วันนี้ มาเรียม เก่งมากสามารถว่ายน้ำตามกระแสน้ำลงได้ด้วยตนเองโดยไม่ติดตื้น ทั้งวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์ของกรม ทช. จิตอาสา และกลุ่มพิทักษ์ดุหยง เริ่มป้อนนมตั้งแต่ ๐๗.๐๙ น. ทั้งวันป้อนนมรวม ๓.๒๒ ลิตร กินหญ้าทะเล ๒๐๐ กรัม หลังกินนมเสร็จ ทีมพี่เลี้ยงพา มาเรียม ไปว่ายน้ำออกกำลังกายตามปกติ สุขภาพแข็งแรงบึกบึนมาก เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปปกติ ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

CCTV01

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทีมอยู่เวรยาม ประกอบด้วย กรม ทช. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ เกาะลิบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมพิทักษ์ดุหยง ลาดตะเวนรอบๆ พื้นที่ พบมาเรียม ช่วงเวลา ๐๕.๕๐ น. วันนี้ มาเรียม เก่งมากสามารถว่ายน้ำตามกระแสน้ำลงได้ด้วยตนเองโดยไม่ติดตื้น ทั้งวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์ของกรม ทช. จิตอาสา และกลุ่มพิทักษ์ดุหยง เริ่มป้อนนมตั้งแต่ ๐๗.๐๙ น. ทั้งวันป้อนนมรวม ๓.๒๒ ลิตร กินหญ้าทะเล ๒๐๐ กรัม หลังกินนมเสร็จ ทีมพี่เลี้ยงพา มาเรียม ไปว่ายน้ำออกกำลังกายตามปกติ สุขภาพแข็งแรงบึกบึนมาก เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปปกติ ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

CCTV02

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทีมอยู่เวรยาม ประกอบด้วย กรม ทช. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ เกาะลิบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมพิทักษ์ดุหยง ลาดตะเวนรอบๆ พื้นที่ พบมาเรียม ช่วงเวลา ๐๕.๕๐ น. วันนี้ มาเรียม เก่งมากสามารถว่ายน้ำตามกระแสน้ำลงได้ด้วยตนเองโดยไม่ติดตื้น ทั้งวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์ของกรม ทช. จิตอาสา และกลุ่มพิทักษ์ดุหยง เริ่มป้อนนมตั้งแต่ ๐๗.๐๙ น. ทั้งวันป้อนนมรวม ๓.๒๒ ลิตร กินหญ้าทะเล ๒๐๐ กรัม หลังกินนมเสร็จ ทีมพี่เลี้ยงพา มาเรียม ไปว่ายน้ำออกกำลังกายตามปกติ สุขภาพแข็งแรงบึกบึนมาก เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปปกติ ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

CCTV03

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทีมอยู่เวรยาม ประกอบด้วย กรม ทช. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ เกาะลิบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมพิทักษ์ดุหยง ลาดตะเวนรอบๆ พื้นที่ พบมาเรียม ช่วงเวลา ๐๕.๕๐ น. วันนี้ มาเรียม เก่งมากสามารถว่ายน้ำตามกระแสน้ำลงได้ด้วยตนเองโดยไม่ติดตื้น ทั้งวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์ของกรม ทช. จิตอาสา และกลุ่มพิทักษ์ดุหยง เริ่มป้อนนมตั้งแต่ ๐๗.๐๙ น. ทั้งวันป้อนนมรวม ๓.๒๒ ลิตร กินหญ้าทะเล ๒๐๐ กรัม หลังกินนมเสร็จ ทีมพี่เลี้ยงพา มาเรียม ไปว่ายน้ำออกกำลังกายตามปกติ สุขภาพแข็งแรงบึกบึนมาก เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปปกติ ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

CCTV04

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทีมอยู่เวรยาม ประกอบด้วย กรม ทช. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ เกาะลิบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมพิทักษ์ดุหยง ลาดตะเวนรอบๆ พื้นที่ พบมาเรียม ช่วงเวลา ๐๕.๕๐ น. วันนี้ มาเรียม เก่งมากสามารถว่ายน้ำตามกระแสน้ำลงได้ด้วยตนเองโดยไม่ติดตื้น ทั้งวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์ของกรม ทช. จิตอาสา และกลุ่มพิทักษ์ดุหยง เริ่มป้อนนมตั้งแต่ ๐๗.๐๙ น. ทั้งวันป้อนนมรวม ๓.๒๒ ลิตร กินหญ้าทะเล ๒๐๐ กรัม หลังกินนมเสร็จ ทีมพี่เลี้ยงพา มาเรียม ไปว่ายน้ำออกกำลังกายตามปกติ สุขภาพแข็งแรงบึกบึนมาก เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปปกติ ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

CCTV05

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทีมอยู่เวรยาม ประกอบด้วย กรม ทช. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ เกาะลิบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมพิทักษ์ดุหยง ลาดตะเวนรอบๆ พื้นที่ พบมาเรียม ช่วงเวลา ๐๕.๕๐ น. วันนี้ มาเรียม เก่งมากสามารถว่ายน้ำตามกระแสน้ำลงได้ด้วยตนเองโดยไม่ติดตื้น ทั้งวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์ของกรม ทช. จิตอาสา และกลุ่มพิทักษ์ดุหยง เริ่มป้อนนมตั้งแต่ ๐๗.๐๙ น. ทั้งวันป้อนนมรวม ๓.๒๒ ลิตร กินหญ้าทะเล ๒๐๐ กรัม หลังกินนมเสร็จ ทีมพี่เลี้ยงพา มาเรียม ไปว่ายน้ำออกกำลังกายตามปกติ สุขภาพแข็งแรงบึกบึนมาก เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปปกติ ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

CCTV06

แผนผังกล้อง CCTV