มาเรียม

แรกพบที่อ่าวทึง ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ วันที่ 26 เมษายน 2562

มาอยู่ที่อ่าวดูหยง เกาะลิบง จ.ตรัง วันที่ 29 เมษายน 2562

อยู่ด้วยกันมาแล้ว 828 วัน

ยามีล

แรกพบที่บ้านปอม่วง ต.ทรายขาว จ.กระบี่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

อยู่ด้วยกันมาแล้ว 765 วัน

มาเรียม 01

มาเรียม 02

มาเรียม 03

มาเรียม 04

มาเรียม 05

มาเรียม 06

LIVE

ยามีล 01

แผนผังกล้อง CCTV

การเจริญเติบโตของน้องมาเรียม

น้ำหนัก (กก.)

  • ความยาวตัว (ซม.)

  • ความยาวรอบตัว (ซม.)

องค์ความรู้