ข้อควรปฏิบัติ
 

เต่ามะเฟือง เป็นสัตว์คุ้มครอง ที่ขึ้นวางไข่ในรอบ 5 ปี เพื่อไม่รบกวนการขึ้นวางไข่ จึงได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองขึ้น เพื่อดำเนินการคุ้มครองและกำกับในพื้นที่ร่วมกัน โดยมีการจัดเวรยาม การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อติดตามสถานการณ์และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่