ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เต่ามะเฟือง
หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วันที่ 423 หลังการวางไข่

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 จากการแจ้งพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ของเครือข่ายในพื้นที่ ลุงมณี และป้าอุไร นาหาญ ชาวบ้าน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดร.นันทริกา ซันซื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จากการวัดความกว้างระหว่างปลายขาคู่หน้าได้ 160 ซม. ความกว้างช่วงอก 100 ซม. หลุมไข่เต่ามีความลึก 75-110 ซม. มีไข่เต่าจำนวน 80-100 ฟอง อาจเป็นไปได้ว่าเต่ามะเฟืองตัวดังกล่าวนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยวางไข่ที่ชายหาดคึกคัก แต่เมื่อดูข้อมูลระยะทางที่ห่างมากกว่า 30 กม. และความกว้างร่องอกที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเป็นเต่ามะเฟืองคนละตัวกับที่ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ชายหาดคึกคัก ดังนั้น กรม ทช. จึงมีมาตรการเฝ้าคุ้มครองไข่เต่ามะเฟือง โดยการกั้นรั้วด้วยไม้ไผ่ ความสูง 1.5x1.5 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ตามธรรมชาติเข้าไปรบกวนภายในบริเวณฟักไข่ และป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้หรือขโมยไข่เต่า พร้อมทั้งจะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเดียวกับที่หาดคึกคัก และร่วมมือกับท้องถิ่นในการเฝ้าระวังเป็นเวลา 2 เดือน ในการจัดกำลังเฝ้าติดตามการวางไข่ครั้งต่อไป

CCTV01

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 จากการแจ้งพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ของเครือข่ายในพื้นที่ ลุงมณี และป้าอุไร นาหาญ ชาวบ้าน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดร.นันทริกา ซันซื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จากการวัดความกว้างระหว่างปลายขาคู่หน้าได้ 160 ซม. ความกว้างช่วงอก 100 ซม. หลุมไข่เต่ามีความลึก 75-110 ซม. มีไข่เต่าจำนวน 80-100 ฟอง อาจเป็นไปได้ว่าเต่ามะเฟืองตัวดังกล่าวนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยวางไข่ที่ชายหาดคึกคัก แต่เมื่อดูข้อมูลระยะทางที่ห่างมากกว่า 30 กม. และความกว้างร่องอกที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเป็นเต่ามะเฟืองคนละตัวกับที่ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ชายหาดคึกคัก ดังนั้น กรม ทช. จึงมีมาตรการเฝ้าคุ้มครองไข่เต่ามะเฟือง โดยการกั้นรั้วด้วยไม้ไผ่ ความสูง 1.5x1.5 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ตามธรรมชาติเข้าไปรบกวนภายในบริเวณฟักไข่ และป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้หรือขโมยไข่เต่า พร้อมทั้งจะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเดียวกับที่หาดคึกคัก และร่วมมือกับท้องถิ่นในการเฝ้าระวังเป็นเวลา 2 เดือน ในการจัดกำลังเฝ้าติดตามการวางไข่ครั้งต่อไป

CCTV02

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 จากการแจ้งพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ของเครือข่ายในพื้นที่ ลุงมณี และป้าอุไร นาหาญ ชาวบ้าน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดร.นันทริกา ซันซื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จากการวัดความกว้างระหว่างปลายขาคู่หน้าได้ 160 ซม. ความกว้างช่วงอก 100 ซม. หลุมไข่เต่ามีความลึก 75-110 ซม. มีไข่เต่าจำนวน 80-100 ฟอง อาจเป็นไปได้ว่าเต่ามะเฟืองตัวดังกล่าวนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยวางไข่ที่ชายหาดคึกคัก แต่เมื่อดูข้อมูลระยะทางที่ห่างมากกว่า 30 กม. และความกว้างร่องอกที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเป็นเต่ามะเฟืองคนละตัวกับที่ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ชายหาดคึกคัก ดังนั้น กรม ทช. จึงมีมาตรการเฝ้าคุ้มครองไข่เต่ามะเฟือง โดยการกั้นรั้วด้วยไม้ไผ่ ความสูง 1.5x1.5 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ตามธรรมชาติเข้าไปรบกวนภายในบริเวณฟักไข่ และป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้หรือขโมยไข่เต่า พร้อมทั้งจะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเดียวกับที่หาดคึกคัก และร่วมมือกับท้องถิ่นในการเฝ้าระวังเป็นเวลา 2 เดือน ในการจัดกำลังเฝ้าติดตามการวางไข่ครั้งต่อไป

CCTV03

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 จากการแจ้งพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ของเครือข่ายในพื้นที่ ลุงมณี และป้าอุไร นาหาญ ชาวบ้าน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดร.นันทริกา ซันซื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จากการวัดความกว้างระหว่างปลายขาคู่หน้าได้ 160 ซม. ความกว้างช่วงอก 100 ซม. หลุมไข่เต่ามีความลึก 75-110 ซม. มีไข่เต่าจำนวน 80-100 ฟอง อาจเป็นไปได้ว่าเต่ามะเฟืองตัวดังกล่าวนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยวางไข่ที่ชายหาดคึกคัก แต่เมื่อดูข้อมูลระยะทางที่ห่างมากกว่า 30 กม. และความกว้างร่องอกที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเป็นเต่ามะเฟืองคนละตัวกับที่ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ชายหาดคึกคัก ดังนั้น กรม ทช. จึงมีมาตรการเฝ้าคุ้มครองไข่เต่ามะเฟือง โดยการกั้นรั้วด้วยไม้ไผ่ ความสูง 1.5x1.5 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ตามธรรมชาติเข้าไปรบกวนภายในบริเวณฟักไข่ และป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้หรือขโมยไข่เต่า พร้อมทั้งจะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเดียวกับที่หาดคึกคัก และร่วมมือกับท้องถิ่นในการเฝ้าระวังเป็นเวลา 2 เดือน ในการจัดกำลังเฝ้าติดตามการวางไข่ครั้งต่อไป

CCTV04

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 จากการแจ้งพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ของเครือข่ายในพื้นที่ ลุงมณี และป้าอุไร นาหาญ ชาวบ้าน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดร.นันทริกา ซันซื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จากการวัดความกว้างระหว่างปลายขาคู่หน้าได้ 160 ซม. ความกว้างช่วงอก 100 ซม. หลุมไข่เต่ามีความลึก 75-110 ซม. มีไข่เต่าจำนวน 80-100 ฟอง อาจเป็นไปได้ว่าเต่ามะเฟืองตัวดังกล่าวนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยวางไข่ที่ชายหาดคึกคัก แต่เมื่อดูข้อมูลระยะทางที่ห่างมากกว่า 30 กม. และความกว้างร่องอกที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเป็นเต่ามะเฟืองคนละตัวกับที่ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ชายหาดคึกคัก ดังนั้น กรม ทช. จึงมีมาตรการเฝ้าคุ้มครองไข่เต่ามะเฟือง โดยการกั้นรั้วด้วยไม้ไผ่ ความสูง 1.5x1.5 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ตามธรรมชาติเข้าไปรบกวนภายในบริเวณฟักไข่ และป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้หรือขโมยไข่เต่า พร้อมทั้งจะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเดียวกับที่หาดคึกคัก และร่วมมือกับท้องถิ่นในการเฝ้าระวังเป็นเวลา 2 เดือน ในการจัดกำลังเฝ้าติดตามการวางไข่ครั้งต่อไป

CCTV05

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 จากการแจ้งพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ของเครือข่ายในพื้นที่ ลุงมณี และป้าอุไร นาหาญ ชาวบ้าน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดร.นันทริกา ซันซื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จากการวัดความกว้างระหว่างปลายขาคู่หน้าได้ 160 ซม. ความกว้างช่วงอก 100 ซม. หลุมไข่เต่ามีความลึก 75-110 ซม. มีไข่เต่าจำนวน 80-100 ฟอง อาจเป็นไปได้ว่าเต่ามะเฟืองตัวดังกล่าวนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยวางไข่ที่ชายหาดคึกคัก แต่เมื่อดูข้อมูลระยะทางที่ห่างมากกว่า 30 กม. และความกว้างร่องอกที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเป็นเต่ามะเฟืองคนละตัวกับที่ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ชายหาดคึกคัก ดังนั้น กรม ทช. จึงมีมาตรการเฝ้าคุ้มครองไข่เต่ามะเฟือง โดยการกั้นรั้วด้วยไม้ไผ่ ความสูง 1.5x1.5 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ตามธรรมชาติเข้าไปรบกวนภายในบริเวณฟักไข่ และป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้หรือขโมยไข่เต่า พร้อมทั้งจะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเดียวกับที่หาดคึกคัก และร่วมมือกับท้องถิ่นในการเฝ้าระวังเป็นเวลา 2 เดือน ในการจัดกำลังเฝ้าติดตามการวางไข่ครั้งต่อไป

CCTV06

แผนผังกล้อง CCTV

องค์ความรู้