01

เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ช่วยเสริมมูลค่าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าทุกราย

02

สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติงาน และวางแผนในด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

03

ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน และในขณะเดียวกัน สร้างภาวะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ทำงาน เรียนรู้และเติบโตในสารอาชีพ

04

ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน และในขณะเดียวกัน สร้างภาวะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ทำงาน เรียนรู้และเติบโตในสารอาชีพ

05

ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน และในขณะเดียวกัน สร้างภาวะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ทำงาน เรียนรู้และเติบโตในสารอาชีพ

06

ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน และในขณะเดียวกัน สร้างภาวะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ทำงาน เรียนรู้และเติบโตในสารอาชีพ

07

ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน และในขณะเดียวกัน สร้างภาวะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ทำงาน เรียนรู้และเติบโตในสารอาชีพ

สินค้าและบริการ

No Item
No Item
No Item
No Item

ผลงานในแต่ละปีที่ผ่านมา

ข่าวสารและกิจกรรม

NEWS

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพิ่ง เสร็จสิ้นโครงการ “Mini Turnaround 2019

บริษัทฯ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการ Supplying Fabricated Equipment and Providingfield Services และได้รับใบรับรองผลงานการทำงานบรรลุ เป้าหมายตามมาตรฐาน โครงการความปลอดภัย

20.03.2020
NEWS

UNIMIT ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 45001 : 2018

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ซึ่งออกโดย บริษัท Lloyd's Register International (Thailand) Limited

20.03.2020
NEWS

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพิ่ง เสร็จสิ้นโครงการ “Mini Turnaround 2019

บริษัทฯ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการ Supplying Fabricated Equipment and Providingfield Services และได้รับใบรับรองผลงานการทำงานบรรลุ เป้าหมายตามมาตรฐาน โครงการความปลอดภัย

20.03.2020

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งบริษัทฯ สร้างโรงงานเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ที่อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

สร้างโรงงานแห่งที่ 2 บนที่ดินประมาณ 20 ไร่ ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตจาก The American Society of Mechanical Engineering of U.S.A (ASME) และ The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector (NBIC) จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย

 • ได้รับตรารับรอง “U” ในการผลิตและติดตั้งภาชนะทนแรงดัน (Pressure Vessels)
 • ได้รับตรารับรอง “U2” ในการผลิตและติดตั้งภาชนะทนแรงดันระดับ 2 ตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจสอบถังบอยเล่อร์และภาชนะทนแรงดันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับตรารับรอง “S” ในการผลิตและติดตั้งถังบอยเล่อร์ (Boiler)
 • ได้รับตรารับรอง “R” เป็นการรับรองการซ่อมแซมและยกระดับถังบอยเล่อร์ และภาชนะทนแรงดัน ที่ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ถังบอยเล่อร์และภาชนะทนแรงดันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจาก RWTUR ประเทศเยอรมัน
 • เครื่องหมายมาตรฐาน AS-Merklatt HP O/TED 201 แสดงถึงมาตรฐานด้านการประกอบ และเชื่อมอุปกรณ์ การทดสอบเครื่องมือ และการควบคุมการทดสอบเครื่องมือ
 • เครื่องหมายมาตรฐาน DIN EN 729-2 แสดงถึงมาตรฐาน ด้านกระบวนการเชื่อมโลหะ
 • แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน และเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 143 ล้านบาท
 • เข้าทำการซื้อขายในฐานะบริษัทมหาชน (ใช้ชื่อย่อว่า “UEC”) ในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2548
 • ซื้อที่ดินขยายโรงงานเดิม 3.38 ไร่ (3 ไร่ – 1 งาน - 52 ตารางวา)
 • ซื้อที่ดินด้านหลังโรงงานเดิมที่อำเภอบ้านบึง 100 ไร่ เพื่อขยายกำลังการผลิตเป็นโรงงานที่สอง

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขทะเบียน ค293773 วันที่ 9 ก.พ. 2550 จำพวกที่ 6
(ถังหรือคอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุ, เก็บ หรือจ่ายก๊าซ, น้ำมัน, อากาศเหลวหรือสารเคมีทุกชนิดทำด้วยโลหะ ถังสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต ทำด้วยโลหะ ท่อ และ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับท่อทำด้วยโลหะ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, หม้อน้ำ หรือเครื่องกำเนินไอน้ำ และ ส่วนประกอบทำด้วยโลหะ ฯลฯ)
เลขทะเบียน บ38015 วันที่ 9 ก.พ. 2550 จำพวกที่ 37
(รับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สร้าง ประกอบ ทดสอบและติดตั้ง ถังบรรจุก๊าซ, บรรจุน้ำมันหรือบรรจุเคมีทุกชนิด, วางระบบท่อทุกชนิด, ชิ้นส่วนและ อุปกรณ์เครื่องจักร และโครงสร้างเหล็ก) เลขทะเบียน บ38016 วันที่ 9 ก.พ. 2550 จำพวกที่ 42
(ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้านวิศวกรรม)

 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
 • ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจำปี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิตยสาร Forbes Asia
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 62 บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ที่ได้เข้าร่วมในรายการ
 • “Thailand Focus 2007-Platfrms of Growth”
 • ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจำปี “Asia’s Best Managed Company,Small Cap Corporate of the Year” ของนิตยสาร ASIAMONEY’s
 • แปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท โดยเริ่มซื้อขายหุ้นราคาใหม่ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
 • เริ่มดำเนินการโรงงานแห่งที่สองที่บ้านบึง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • ซื้อที่ดินขนาด 24 ไร่เศษ เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่สาม ที่ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 • ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจำปี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิตยสาร Forbes Asia เป็นปีที่สอง

เริ่มดำเนินการโรงงานแห่งที่สามที่จังหวัดระยอง เพื่อประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าแถบจังหวัดระยอง

 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหาร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 จาก Lloyd’s Register
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหาร  สิ่งแวดล้อม  ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก Lloyd’s Register
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก Lloyd’s Register
 • ได้รับประกาศนียบัตรระบบการจัดการคุณภาพงานเชื่อม ตามมาตรฐาน ISO 3834-2 : 2005 จาก Lloyd’s Register
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award จนถึงปัจจุบัน (2554-2563) มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสหกรรมต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น เสร็จเรียบร้อยและเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ไตรมาส 4/2554 อาคารตั้งอยู่บริเวรด้านหน้าโรงงานที่ 1 เลขที่ 10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี-บ้านบึง-ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
 • พัฒนาและจดทะเบียนสิทธิบัตร รถขนส่งก๊าซแอลพีจีภัณฑยาน (Self-supporting LPG Lorry Tank)
 • ได้ใบรับรอง “Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม” รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ก่อตั้งบริษัทย่อยทางตรงชื่อ บริษัท ยูนิมิต (ฮ่องกง) จำกัด ที่ฮ่องกง ประกอบธุกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อลงทุนในพม่า โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100%
 • ก่อตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมชื่อ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (เมียรมาร์) จำกัด ที่ประเทศพม่า ประกอบธุรกิจขึ้นรูป ประกอบ และติดตั้ง ผลิตภัณฑ์โลหะตามสัญญา โดยบริษัท ยูนิมิต (ฮ่องกง) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด โรงงานตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษถิระวาห์ ใกล้กรุงย่างกุ้ง
 • ยื่นแบบประเมินตนเองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
 • จดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่มเติม ที่บริษัท Unimit (Hong Kong) Co.,Ltd. ในเดือน ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 49 ล้านบาท (USD 1.5 million dollars) รวมทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 214 ล้านบาท (USD 6.56 million dollars) เพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานที่บริษัทย่อยทางอ้อม Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited ประเทศพม่า
 • ได้รับประกาศนียบัตรเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับรอง ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 • ได้ใบรับรอง “Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม” รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาตั้งแต่ 2562 ถึง 2565 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติที่ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาและสม่ำเสมอ
 • ได้รับโล่เชิดชูเกียรติที่ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาและสม่ำเสมอ

หากพบเห็นการการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ