danger
พบแมงกระพรุนหางขน
และปรากฎการณ์แพลงก์ตอนเรืองแสง บริเวณคลาดน้ำบางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง จึงพาแพลงก์ตอน Noctiluca scintillans มาในพื้นที่
success
พบแมงกระพรุนหางขน
และปรากฎการณ์แพลงก์ตอนเรืองแสง บริเวณคลาดน้ำบางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง จึงพาแพลงก์ตอน Noctiluca scintillans มาในพื้นที่

สรุปสถานการณ์รายหมวดหมู่

 • การบุกรุกทรัพยากร
  8
 • การทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน
  10
 • สัตว์ทะเลหายาก
  2
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  10
 • การกัดเซายชายฝั่ง
  5
 • กิจกรรมสำคัญ ทช.
  12
16
เม.ย. 2564
เหตุการณ์สำคัญ
สถานการณ์ประจำวัน
 • ข้อมูลโครงการ
  โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
 • Big Data
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายจังหวัด
 • Mobile Application
  โมบายแอพพลิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบแมงกระพรุนหางขน และปรากฎการณ์
แพลงก์ตอนเรืองแสง
บริเวณคลาดน้ำบางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง จึงพาแพลงก์ตอน Noctiluca scintillans
11 มี.ค. 2564
พบแมงกระพรุนหางขน และปรากฎการณ์
แพลงก์ตอนเรืองแสง
บริเวณคลาดน้ำบางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง จึงพาแพลงก์ตอน Noctiluca scintillans
11 มี.ค. 2564
พบแมงกระพรุนหางขน และปรากฎการณ์
แพลงก์ตอนเรืองแสง
บริเวณคลาดน้ำบางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง จึงพาแพลงก์ตอน Noctiluca scintillans
11 มี.ค. 2564
พบแมงกระพรุนหางขน และปรากฎการณ์
แพลงก์ตอนเรืองแสง
บริเวณคลาดน้ำบางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง จึงพาแพลงก์ตอน Noctiluca scintillans
11 มี.ค. 2564
พบแมงกระพรุนหางขน และปรากฎการณ์
แพลงก์ตอนเรืองแสง
บริเวณคลาดน้ำบางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง จึงพาแพลงก์ตอน Noctiluca scintillans
11 มี.ค. 2564
พบแมงกระพรุนหางขน และปรากฎการณ์
แพลงก์ตอนเรืองแสง
บริเวณคลาดน้ำบางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง จึงพาแพลงก์ตอน Noctiluca scintillans
11 มี.ค. 2564