สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

เหตุการณ์สำคัญทางทะเล

ซ่อมทุ่นจอดเรือ และเก็บขยะใต้ทะเลจุดจมเรือช้าง หมู่เกาะช้าง จ.ตราด
วันที่ 6 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับนักดำน้ำจากหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษของ ฉก.นย.182 กปช.จต.(กองทัพเรือ) นักดำน้ำจิตอาสา ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ทะเลระยอง 30 คน ปฏิบัติงานใต้น้ำที่ความลึก 30 เมตร เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ผูกทุ่นจอดเรือ และเก็บขยะตามแนวปะการัง ตามโครงการเก็บขยะตามแนวปะการังใต้ทะเลและผูกทุ่นเรือช้าง บริเวณ จุดจมเรือช้าง(เรือหลวงช้างในอดีต) และหมู่เกาะช้าง จ.ตราด ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรในทะเล และใช้เป็นจุดจอดเรือสาธารณประโยน์ ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการตระหนักรู้ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในอนาคตสืบต่อไป
7 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ชายหาดมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืนมา บริเวณหาดสะปอม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจสถานภาพชายฝั่งในช่วงฤดูมรสุมวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2564) บริเวณหาดสะปอม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในระบบหาดเขาตันหยง-ตากใบ ผลการสำรวจพบว่า ชายหาดมีการกลับคืนมาสะสมของตะกอนทรายชายหาด ทำให้ลักษณะของหน้าผาทรายมีการปรับคืนสู่สภาพจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังช่วงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นทรายที่ได้จากการพัดพาของคลื่นที่พัดเข้าหาชายหาด เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับสมดุลโดยธรรมชาติ และพบว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณนี้ ได้นำถุงจัมโบ้ (big bag) มาวางเพื่อป้องกันคลื่นที่กระทบเข้าหาชายฝั่ง บริเวณชายหาด ซึ่งเป็นการป้องกันคลื่นที่กระทบเข้าหาชายฝั่งแบบชั่วคราว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างบนชายฝั่งได้เช่นกัน
5 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
พะยูนว่ายน้ำหากิน บริเวณแหล่งหญ้าทะเลชายหาดทุ่งคา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ออกสำรวจติดตามสถานภาพพะยูนในแหล่งหญ้าทะเลโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บินสำรวจ บริเวณแหล่งหญ้าทะเลชายหาดทุ่งคา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง บริเวณพิกัด 12.4103 N , 101.4035 E ผลการบินโดรนสำรวจ พบพะยูน 1 ตัว กำลังว่ายน้ำหากินอยู่ ทั้งนี้ในช่วงฤดูหนาว น้ำทะเลจะขึ้นสูงช่วงกลางวัน ประกอบกับคลื่นค่อนข้างสงบ ทำให้แหล่งหญ้าทะเลค่อนข้างฟื้นตัวและสมบูรณ์ พะยูนจึงเข้ามาหากินในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลตั้งแต่เนินฆ้อ-อ่าวมะขามป้อม เป็นประจำทุกปี
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
เต่ากระเกยตื้นแบบมีชีวิต ติดเศษอวนเก่าบริเวณชายหาด ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง รับแจ้งจากคุณสุพิศ เปคอนสาร ว่าพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นแบบมีชีวิต ติดเศษอวนเก่าบริเวณชายหาด ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ผลการตรวจสอบเป็น เต่ากระ Hawksbill sea turtle (Eretmochelys imbricata) เพศเมีย ขนาดความยาวกระดอง 35.5 ซม. ความกว้างกระดอง 29.2 ซม. น้ำหนัก 3.7 กก. สภาพอ่อนแรง สามารถจมตัวในน้ำได้ดี มีรอยแผลเป็นถูกรัดที่ขาหน้าทั้งสองข้าง และขาหลังขวา จึงได้นำเต่ากลับมายังศูนย์วิจัยฯ เพื่อรักษาแผลและฟื้นฟูร่างกาย จนกว่าจะสามารถปล่อยกลับสู่ธรรมชาติได้
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ตะกอนทรายสะสมเพิ่มขึ้น บริเวณชายฝั่งทะเลโคกเคียน จ.นราธิวาส
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจสถานภาพชายฝั่งจากจุดสิ้นสุดของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านโคกพยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ที่ก่อให้เกิดคลื่นลมค่อนข้างแรง โดยมีความสูงคลื่น 1-2 เมตร พัดเข้าหาชายฝั่ง ผลการสำรวจพบว่าชายหาดมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืนมาเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังในปี 2564 ช่วงวันที่ 5 เมษายน, 27 พฤษภาคม และ 15 กรกฎาคม ซึ่งเป็นทรายที่ได้จากการพัดพาของคลื่นที่พัดเข้าหาชายหาด เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับสมดุลโดยธรรมชาติทำให้ชายหาดกว้างขึ้น ความชันชายหาดลดลง และยังพบว่าบริเวณที่เป็นโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รูปแบบของเขื่อนหินเรียงนั้นเมื่อคลื่นเข้ากระทบทำให้เกิดการยกตัวของคลื่นสูงขึ้นและทำให้น้ำทะเลซัดขึ้นบนฝั่ง ส่งผลให้เกิดการพัดพาตะกอนทรายบริเวณโครงสร้างเขื่อนฯ ไหลลงสู่ทะเล
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
คุณภาพน้ำทะเลในแนวปะการังบริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต มีค่าปกติ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามคุณภาพน้ำทะเล เก็บกู้อุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในแนวปะการังบริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต เพื่อศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเล โดยนำมาตรวจวัดในห้องปฏิบัติการทางเคมี ทั้งนี้ ในระหว่างปฏิบัติงาน มีฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศเริ่มปลอดโปร่งในช่วงสาย นอกจากนี้ จากการสังเกตในเบื้องต้น ไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลในช่วงที่สำรวจ
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
จัดบรรยายให้ข้อมูลความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำระยองก่อนไหลลงสู่ทะเล ณ สวนสาธารณะโขดปอ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการขยะพลาสติกในทะเล 30 คน โดยจัดบรรยายให้ข้อมูลความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำระยองก่อนไหลลงสู่ทะเล เช่น ตาข่ายดักขยะปากท่อ ทุ่นดักขยะ เรือเก็บขยะ ณ โครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ณ สวนสาธารณะโขดปอ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
3 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ยึดคราดหอยขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 5 เมตร 1 ชุด บริเวณชายฝั่งทะเล ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.207 ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง พบผู้ลักลอบใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมง และได้ทิ้งเครื่องมือคราดหอยและขับเรือหลบหนี ผลการตรวจพบเครื่องมือคราดหอยขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 1 ชุด อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จึงยึดเครื่องมือคราดหอย ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.71 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงรูปแบบและพื้นที่ทำการประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.2560 จึงนำของกลางส่งที่ สภ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ยึดอวนรัง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 5 ปาก บริเวณบ้านตันหยงกลิง ม.3 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) นำเรือ ทช.202 พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทะเลสตูล โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 20.30 น. ตรวจพบเครื่องมือประมงชนิดอวนรัง หรืออวนเฝือกรัง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 5 ปาก ซึ่งใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ ทำการประมงอยู่ในบริเวณบ้านตันหยงกลิง ม.3 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งมีความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรังและเฝือกรังในเขตน้ำจืดและน่านน้ำเค็มทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด จึงตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล เพื่อติดตามหาเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์