ศูนย์เลสิค1
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
ให้บริการการรักษาสายตาทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญ และจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาสายตามากประสบการณ์ ให้บริการการรักษาสายตาทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญ และจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาสายตามากประสบการณ์
ศูนย์เลสิค2
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
ให้บริการการรักษาสายตาทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญ และจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาสายตามากประสบการณ์ ให้บริการการรักษาสายตาทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญ และจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาสายตามากประสบการณ์
ศูนย์เลสิค3
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
ให้บริการการรักษาสายตาทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญ และจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาสายตามากประสบการณ์ ให้บริการการรักษาสายตาทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญ และจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาสายตามากประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญของเรา

 • 1500
  เคส LASIK
 • 500
  เคส FemtoLASIK
 • 900
  เคส PRK
 • 1200
  เคส ReLEx SMILE
 • 800
  เคส ICL

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประสบการณ์

การรักษา

แม้ว่าบนอินเตอร์เน็ตจะมีรีวิวเลสิคมากมาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อวิเคราะห์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล และนำมาประกอบการตัดสินใจว่า ตนเองเหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือควรทำเลสิคที่ไหนดี ปัจจุบันการทำเลสิคมีราคาที่หลากหลายแล้วแต่ประเภท ท่านสามารถดูโปรโมชันการทำเลสิค เลเซอร์สายตาและราคาการรักษาของศูนย์เลสิคสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลทําเลสิคในย่านหัวลำโพง ที่ด้านล่างนี้ได้เลย
คุณต้อง กรรชัย ศรีสูงเนิน

ประเภทของ

การรักษาสายตา

ReLEx SMILE
ReLEx SMILE
ย่อมาจาก ReLEx (Refractive Lenticule Extraction) SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น และสายตาเอียงด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งมีการพัฒนามาจากเทคโนโลยี LASIK แบบเดิมให้มีข้อดีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังลดภาวะแทรกซ้อนบางประการของ LASIK ลง โดยเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสายตาดังนี้
แก้สายตาสั้นได้ถึง 1,000
สายตาเอียงถึง 500
การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตาด้วยวิธี ReLEx SMILE ทำอย่างไร
การทำงานของ ReLEx SMILE ถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ตัวล่าสุด โดยใช้แสงเลเซอร์ที่เรียกว่า Femtosecond Laser โดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการจะแยกชั้นกระจกตาเป็นรูปเลนส์ (Lenticule) ภายในกระจกตา หลังจากนั้นจะนำเลนส์ที่ตัดไว้ออกมาผ่านแผลเปิดเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 2-4 มิลลิเมตรที่กระจกตา เพื่อทำการปรับความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสมกับค่าสายตา ซึ่งวิธีนี้ทำให้แผลมีขนาดเล็กมาก หลังผ่าตัดแผลจะหายเร็ว การรบกวนเส้นประสาทบริเวณกระจกตาน้อย จึงเกิดอาการตาแห้ง และอาการเคืองตาน้อยลงมาก เมื่อเทียบกับ LASIK แบบเดิม อีกทั้งยังได้ค่าสายตาที่แม่นยำ มองเห็นชัดเจนและใช้เวลาเพียง 1-2 วัน ก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติแล้ว
ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี ReLEx SMILE
 • 01
  ไม่รู้สึกเจ็บในระหว่างผ่าตัด เพราะไม่มีการกดทับกระจกตาของเครื่องมือในขั้นตอนการผ่าตัด
 • 02
  หลังการรักษา กระจกตาจะยังมีความแข็งแรงอยู่ เพราะ ReLEx SMILE เป็นการผ่าตัดที่รบกวนกระจกตาน้อยที่สุด แผลมีขนาดเล็ก (Minimally Invasive Refractive Surgery)
 • 03
  หลังการรักษาความโค้งกระจกตามีรูปร่างดี ลดโอกาสการเกิดปัญหาการมองเห็นในที่แสงน้อย
 • 04
  การผ่าตัดด้วยวิธี ReLEx SMILE มีความแม่นยำสูง สามารถกำหนดตำแหน่งการปรับความโค้งกระจกตาได้ตามต้องการ
 • 05
  ช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะถดถอยของสายตาหลังการผ่าตัดในระยะยาว
 • 06
  ช่วยลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงต่างๆ หลังการรักษาได้ดีขึ้น
FemtoLASIK
FemtoLASIK
หรือเรียกว่า Bladeless FemtoLASIK (using wavefront technology) วิธีนี้ใช้เลเซอร์ความถี่สูง (Femtosecond laser) ในการยิงแยกชั้นกระจกตาก่อนทำการยิงเลเซอร์แก้ไขสายตาแทนการใช้ใบมีดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่พัฒนาต่อมาจากวิธีแรก สามารถกำหนดความหนาของฝากระจกได้ตามที่ต้องการ แยกชั้นกระจกตาได้อย่างเรียบเนียน มีความแม่นยำและปลอดภัยมากกว่าวิธีแรก ทำให้สามารถแก้ไขสายตาสั้นในคนไข้ที่มีกระจกตาบางได้ โดยเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสายตาดังนี้
แก้สายตาสั้นได้ถึง 1,200-1,300
(ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกตา)
สายตาเอียงถึง 500
ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี FemtoLASIK
 • 01
  แยกชั้นกระจกตาได้แม่นยำ เพราะใช้เลเซอร์ในการทำทุกขั้นตอน
 • 02
  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในการแยกชั้นกระจกตา เช่น อาการกระจกตาถลอก
 • 03
  ความดันตาที่เกิดขึ้นขณะแยกชั้นกระจกตา น้อยกว่าการรักษาด้วยการทำเลสิคแบบใบมีดเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลดีในคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางตาอื่นๆ เช่น ต้อหิน เป็นต้น
 • 04
  แผลหายเร็วกว่าการทำเลสิคแบบทั่วไป
LASIK
LASIK
เลสิค หรือเลสิก LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis) คือเทคโนโลยีการรักษาสายตาโดยการใช้แสงเลเซอร์ในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการเลเซอร์สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่สร้างประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของการรักษาสายตา เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 15 นาทีต่อการรักษา 2 ข้างและให้ผลอย่างถาวร ทำให้ผู้ที่ได้รับการรักษาไม่ต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์อีกต่อไป เป็นวิธีการรักษาสายตาโดยแยกชั้นกระจกตาผิวบนก่อนทำการยิงเลเซอร์ วิธีการนี้ให้ผลการรักษาที่แม่นยำสายตาคมชัดอย่างรวดเร็วหลังผ่าตัดและมีอาการเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีของศูนย์เลสิค โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ในการแยกชั้นกระจกตามีความก้าวหน้ามาก

LASIK (Microkeratome) เป็นวิธีการทำเลสิคโดยการใช้ใบมีดอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงในการตัดแยกชั้นกระจกตาก่อนทำการยิงเลเซอร์แก้ไขสายตา วิธีนี้พัฒนามาเป็นเวลาหลายสิบปี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการผลการรักษาที่ได้มีความปลอดภัยและแม่นยำสูง โดยเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสายตาดังนี้
แก้สายตาสั้นได้ถึง 1,200-1,300
(ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกตา)
สายตาเอียงถึง 500
ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี LASIK
 • 01
  แยกชั้นกระจกตาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
 • 02
  ลดปัญหาผิวกระจกตาถลอก และทำให้แผลหายเร็วขึ้น
 • 03
  ลดการระคายเคืองหลังผ่าตัด ทำให้การมองเห็นเป็นปกติเร็วขึ้น
 • 04
  สามารถมองเห็นเป็นปกติเร็วขึ้นและสามารถกลับไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น
PRK
PRK
หรือเรียกว่า PRK (Photorefractive keratectomy) เป็นวิธีการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียง โดยการใช้ใบมีดขูดที่ผิวกระจกตาออกก่อนยิงเลเซอร์เพื่อแก้ไขสายตา วิธีนี้ไม่มีการแยกชั้นฝากระจกตา ทำให้หลังการรักษาเนื้อกระจกตาจะหายแบบไร้รอยต่อ การมองเห็นคมชัด แต่หลังผ่าตัดโดยวิธีนี้จะมีอาการปวดตามากกว่าการทำเลสิคในช่วง 2-3 วันแรก วิธีการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นไม่มาก ผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงจะเกิดการกระแทกที่ดวงตา เช่น ทหาร ตำรวจ นักกีฬา หรืออาชีพที่ไม่ต้องการเห็นร่องรอยการผ่าตัดแก้ไขสายตา เช่น นักบิน เป็นต้น โดยเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสายตาดังนี้
แก้สายตาสั้นได้ถึง 500
สายตาเอียงถึง 500
การรักษาสายตาด้วยวิธี PRK ที่ศูนย์เลสิค สมิติเวช ไชน่าทาวน์ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด และแม่นยำสูงสุด นั่นคือเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ Excimer Laser: Nidex Advance Vision Excimer Laser EC5000 Quest
คุณสมบัติของเครื่อง Excimer Laser
 • 01
  New Innovation นวัตกรรมใหม่ของการยิงเลเซอร์เฉพาะจุด ที่ช่วยรักษาความผิดปกติของกระจกตา เช่น สายตาสั้นและสายตาเอียงผิดปกติ
 • 02
  NAVScan เป็นการยิงเลเซอร์ที่ใช้ลำแสงที่เนียนเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้ผิวกระจกตามีความเรียบสม่ำเสมอ และมีความแม่นยำสูง โดยใช้ Super Flex และ Multipoint ablation system
 • 03
  NAVFocus เป็นเครื่องมือที่สามารถติดตามการกรอกตาที่แม่นยำ มีความเร็วในการติดตามสูงมาก พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิตอล และเลเซอร์จะหยุดยิงอัตโนมัติหากไม่สามารถติดตามดวงตาของผู้ป่วยได้
 • 04
  NAVWave เป็นการวัดสายตาอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า OPD-Scan III โดยใช้ wavefront ร่วมกับความโค้งกระจกตา ทำให้ค่าสายตาที่ได้ มีความละเอียดและแม่นยำ
 • 05
  Final Fit สามารถจำลองรูปร่างกระจกตาและผลลัพธ์หลังทำเลสิค เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยการรักษาสายตาให้มีความแม่นยำสูงสุด
ICL
Intraocular contact lens
Intraocular contact lens (ICL) คือเลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรในดวงตา สามารถแก้ไขปัญหาในผู้ที่สายตาผิดปกติมาก ซึ่งเป็นการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม ICL ซึ่งทำมาจากวัสดุที่ชื่อว่า Collamer ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความยืดหยุ่นและเข้ากับร่างกายได้ดี สามารถอยู่ในลูกตาได้อย่างถาวร โดยจักษุแพทย์จะเพิ่มเลนส์เสริมเข้าไปในดวงตาบริเวณหลังม่านตาและด้านหน้าเลนส์แก้วเพื่อทำงานร่วมกับเลนส์ตาธรรมชาติ ซึ่งหากคนไข้ต้องการนำเลนส์ดังกล่าวออกในภายหลัง จักษุแพทย์ก็สามารถถอดเลนส์นี้ออกได้ (Removable) โดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของกระจกตาและไม่ทำให้กระจกตาบางลงอีกด้วย โดยเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสายตาดังนี้
แก้สายตาสั้นได้ถึง 1,800
สายตาเอียงถึง 500
ผู้ที่เหมาะสำหรับการใส่ ICL
ผู้ที่มีสายตาคงที่ และมีอายุระหว่าง 21-45 ปี
ผู้ที่มีค่าสายตาสั้น เอียงมาก ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีเลสิคได้ มีสายตาคงที่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 0.5 D ในระยะเวลา 1 ปี
ผู้ที่มีภาวะตาแห้ง หรือ กระจกตาบาง หรือมีขนาดรูม่านตาที่กว้างเกินไป
ไม่มีประวัติโรคทางตา เช่น ต้อหิน ม่านตาอักเสบ ต้อกระจก จอประสาทตาฉีกขาดและหลุดออก โรคกระจกตาโค้งผิดรูป เป็นต้น
ระยะเวลาการเตรียมเลนส์ ICL
เนื่องจากการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมจะต้องมีการวัดค่าสายตาและออกแบบเลนส์เสริมเพื่อให้เข้ากับปัญหาสายตาของแต่ละบุคคล จึงจะต้องมีการตรวจ และวัดค่าสายตา พร้อมสั่งทำเลนส์จากประเทศอเมริกา ซึ่งมีระยะเวลา ดังนี้
เลนส์แก้สายตาสั้น และเอียง ใช้เวลาในการเตรียมเลนส์ 1- 2 สัปดาห์
เลนส์แก้สายตาสั้น และเอียง ที่ต้องมีการสั่งทำเฉพาะ ใช้เวลาในการเตรียมเลนส์ประมาณ 1 เดือน
ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี การใส่เลนส์เสริม ICL
 • 01
  วัสดุที่ใช้อ่อนโยนกับดวงตา
 • 02
  วัสดุที่ใช้ไม่ถูกต่อต้านจากร่างกาย
 • 03
  ไม่เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา
 • 04
  ไม่ส่งผลกระทบต่อความโค้งกระจกตาให้แบนและบางลง
 • 05
  ไม่สูญเสียเนื้อเยื่อกระจกตา
 • 06
  สายตาคมชัดขึ้น ทั้งกลางวันและกลางคืน
 • 07
  โฟกัสแสงได้คมชัดมากขึ้น
 • 08
  การมองเห็น ไม่มีแสงแตกกระจาย
 • 09
  ไม่เกิดอาการตาแห้ง
 • 10
  ช่วยป้องกันรังสี UV
 • 11
  ช่วยชะลอการเกิดต้อกระจก และป้องกันอันตรายต่อจอประสาทตา
 • 12
  สามารถถอดออกได้ หากต้องการเปลี่ยนเลนส์ หรือค่าสายตาเปลี่ยน

วิธีเตรียมตัว

ก่อนการรักษาสายตา

 • การใส่คอนแทคเลนส์
  หากใส่แบบ Soft Lens ต้องถอดก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 3 วัน หากใส่แบบ Hard Lens ต้องถอดก่อนก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 7 วัน
 • การใส่แว่นสายตา
  ก่อนรับการตรวจสามารถใส่แว่นสายตาได้ตามปกติ
 • การขับรถ
  ในวันเข้ารับการตรวจไม่ควรขับรถมาเองคนเดียว เนื่องจากขั้นตอนการตรวจจะมีการขยายม่านตา ซึ่งจะส่งผลต่อการมองเห็น 4-6 ชั่วโมงหลังตรวจ จึงควรมีญาติมาด้วย
 • การหยุดใช้ยาบางประเภท
  ยาแก้สิว Roaccutane, Acnotin หรือ Isotane ควรหยุดยาก่อนวันตรวจ และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนหรือหากมีการใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ อยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เพื่อประเมินความเสี่ยง
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเคยเข้ารับการตรวจประเมินสภาพกระจกตาเพื่อทำเลสิคไว้นานเกิน 3 เดือน (นับจากวันตรวจประเมินสภาพตา) ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงของสายตา หรืออาจมีโรคตาอื่นๆ เกิดขึ้นได้

ขั้นตอนในการตรวจ
ก่อนทำเลสิค

 • ซักประวัติและวัดความดัน
  01
 • วัดความดันตา
  02
 • วัดค่าสายตาโดยละเอียด
  03
 • วัดความโค้ง ความหนากระจกตา ด้วยเครื่องมือพิเศษ
  04
หากต้องการตรวจ และทำการรักษา ภายใน 1 วัน
 • 01
  เข้ารับการตรวจในช่วงเวลา
  เวลา 08.00 - 09.00 น. เท่านั้น
  เนื่องจากหลังตรวจจะมี
  การรอให้รูม่านตาหดก่อน
 • 02
  งดใส่น้ำหอม โรลออน เจลใส่ผม
  สเปรย์ ที่มีกลิ่นหอมทุกชนิด
  ทั้งที่ร่างกายและเสื้อผ้า
 • 03
  งดแต่งหน้า พร้อมใส่เสื้อที่มีกระดุม
  ด้านหน้าเท่านั้น

วิธีปฏิบัติตัวหลังการรักษาสายตา

 • อาการเจ็บและเคืองตา
  คลิกเพื่อดู
  หลังการผ่าตัด 60-90 นาที ท่านอาจรู้สึกไม่สบายตา คล้ายมีเม็ดทรายหรือกรวดอยู่ในตา อาจมีน้ำตาไหลจำนวนมาก แนะนำให้รับประทานยาแก้ปวดได้ทุก 4-6 ชั่วโมง และนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อลดอาการระคายเคือง
 • การป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าดวงตา
  คลิกเพื่อดู
  หลังการผ่าตัดจะมีการปิดฝาที่ครอบตา เพื่อป้องกันการขยี้ตา ซึ่งท่านห้ามแกะฝาครอบออก จนกระทั่งในรุ่งขึ้น
  ในคนไข้บางรายที่ไว้ผมยาว เส้นผมอาจไปสัมผัสดวงตาได้จึงควรหาที่คาดผม หรือกิ๊บติดผมไว้
  ควรปิดที่ครอบตาทุกคืนเป็นเวลา 7 คืน เพื่อป้องกันการขยี้ตาในขณะที่นอนหลับ
  ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละออง หรือควันบุหรี่ รวมถึงน้ำเข้าตา ประมาณ 7 วัน
 • การใช้สายตาหลังผ่าตัด
  คลิกเพื่อดู
  หลังการผ่าตัด 60-90 นาที ท่านอาจรู้สึกไม่สบายตา
 • การออกกำลังกายหลังผ่าตัด
  คลิกเพื่อดู
  งดออกกำลังกาย 7 วัน
  งดว่ายน้ำ 1 เดือน
  งดดำน้ำลึกหรือน้ำทะเล 2 เดือน
 • การดูแลตัวเองเมื่อต้องออกจากบ้าน
  คลิกเพื่อดู
  ควรใส่แว่นกันแดด เมื่อต้องเจอแดดจ้า หรือโดนลมประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วน PRK ประมาณ 3 เดือนขึ้นไป
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  คลิกเพื่อดู
  การรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK, FemtoLASIK, ReLEx SMILE และ ICL จะมองเห็นชัดขึ้น 90-100% ในวันรุ่งขึ้น พักฟื้นเพียง 1-2 วัน
  การรักษาสายตาด้วยวิธี PRK จะมองเห็นชัดขึ้น 70-80% วันรุ่งขึ้น พักฟื้น 4-7 วัน ใช้เวลาฟื้นตัวนานการการทำเลสิคแบบทั่วไป ขึ้นอยู่กับการสมานแผลของแต่ละคน

FAQ

คนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มักจะมีภาวะสายตายาวตามอายุ และอาจมีโรคทางตาอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคต้อกระจก เป็นต้น ซึ่งภาวะสายตายาวตามอายุไม่สามารถทำเลสิคได้ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาโรคต้อกระจก พร้อมรักษาสายตายาวตามอายุได้ ด้วยการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว
คนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มักจะมีภาวะสายตายาวตามอายุ และอาจมีโรคทางตาอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคต้อกระจก เป็นต้น ซึ่งภาวะสายตายาวตามอายุไม่สามารถทำเลสิคได้ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาโรคต้อกระจก พร้อมรักษาสายตายาวตามอายุได้ ด้วยการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว
คนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มักจะมีภาวะสายตายาวตามอายุ และอาจมีโรคทางตาอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคต้อกระจก เป็นต้น ซึ่งภาวะสายตายาวตามอายุไม่สามารถทำเลสิคได้ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาโรคต้อกระจก พร้อมรักษาสายตายาวตามอายุได้ ด้วยการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว
คนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มักจะมีภาวะสายตายาวตามอายุ และอาจมีโรคทางตาอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคต้อกระจก เป็นต้น ซึ่งภาวะสายตายาวตามอายุไม่สามารถทำเลสิคได้ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาโรคต้อกระจก พร้อมรักษาสายตายาวตามอายุได้ ด้วยการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว
คนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มักจะมีภาวะสายตายาวตามอายุ และอาจมีโรคทางตาอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคต้อกระจก เป็นต้น ซึ่งภาวะสายตายาวตามอายุไม่สามารถทำเลสิคได้ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาโรคต้อกระจก พร้อมรักษาสายตายาวตามอายุได้ ด้วยการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว

Promotion

จักษุแพทย์ของเรา

พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์
ออกตรวจวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์
10.00 - 16.00 น.
พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์
ออกตรวจวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์
10.00 - 16.00 น.
พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์
ออกตรวจวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์
10.00 - 16.00 น.
พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์
ออกตรวจวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์
10.00 - 16.00 น.
พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์
ออกตรวจวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์
10.00 - 16.00 น.
พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์
ออกตรวจวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์
10.00 - 16.00 น.
พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์
ออกตรวจวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์
10.00 - 16.00 น.
พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์
ออกตรวจวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์
10.00 - 16.00 น.
พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์
ออกตรวจวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์
10.00 - 16.00 น.

ทำนัดปรึกษา / ติดต่อเรา

หรือสอบถามผ่านทาง LINE
line Add Friend
TOP