ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เต่ามะเฟือง

หาดบางขวัญ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

รังที่ 1 วางไข่ 21 ตุลาคม 2563
วันที่ 177 หลังการวางไข่

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 06.30 น. รับแจ้งจาก คุณองอาจ สายราย้า ชาวบ้าน ม.8 บ้านต้นแซะ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณชายหาดบางขวัญ เป็นรอยของแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ ที่พิกัด 47P 420962 X 907482 Y ขนาดรอยมีความกว้างของช่วงอก 94 ซม. ความกว้างพาย 182 ซม. ขุดพบไข่เต่าที่ระดับความลึกหลุม 76 ซม. และเนื่องจากตำแหน่งขึ้นวางไข่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลท่วมถึง จึงไม่ย้ายรัง

เต่ามะเฟือง

หาดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

รังที่ 6 วางไข่ 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 140 หลังการวางไข่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รับแจ้งจากคุณวิทวุฒิ ใจหลัก ชาวบ้าน ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณหาดคึกคัก ม.3 ต.คึกคัก ตรวจวัดขนาดพายซ้ายไปพายขวา 192 ซม. ขนาดช่วงอก 100 ซม. เมื่อบินโดรนถ่ายภาพทางอากาศและขุดค้นหา จนพบหลุมไข่ซึ่งอยู่เหนือแนวน้ำทะเลขึ้นสูงสุด จึงไม่มีการย้ายรัง

องค์ความรู้