ระบบแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่จะเปิด
TEST
TESTTESTTESTTEST
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564
ถึง : 28 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา : ทุกช่วงเวลา
ไม่จำกัด
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเช้า)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
วันที่ : 5 มกราคม 2564
ถึง : 31 มีนาคม 2564
เวลา : ทุกช่วงเวลา
2 / 1,000 คน
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเย็น)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
วันที่ : 5 มกราคม 2564
ถึง : 31 มกราคม 2564
เวลา : ทุกช่วงเวลา
599 / 599คน
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564" ครั้งที่ 1 (จ.ระยอง)
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
ถึง : 11 มกราคม 2564
เวลา : ทุกช่วงเวลา
0 / 45 คน
ลงทะเบียนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563
ถึง : 30 พฤศจิกายน 2564
เวลา : ทุกช่วงเวลา
309 / 350 คน
แบบสอบถามที่ทำ
7
โครงการ
ค้นหา
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อผู้ที่ทำ
ทำแบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
TEST
TESTTESTTESTTEST
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564

ถึง : 28 กุมภาพันธ์ 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

ไม่จำกัด

รายชื่อผู้ที่ทำ
ทำแบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเช้า)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 5 มกราคม 2564

ถึง : 31 มีนาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

2 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ที่ทำ
ทำแบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเย็น)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 5 มกราคม 2564

ถึง : 31 มกราคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

599 / 599
คน

รายชื่อผู้ที่ทำ
ทำแบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564" ครั้งที่ 1 (จ.ระยอง)
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 23 ธันวาคม 2563

ถึง : 11 มกราคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

0 / 45
คน

รายชื่อผู้ที่ทำ
ทำแบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ One Page
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (One Page) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 9 ตุลาคม 2563

ถึง : 4 ธันวาคม 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

196 / 200
คน

รายชื่อผู้ที่ทำ
ทำแบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 8 ตุลาคม 2563

ถึง : 30 พฤศจิกายน 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

ไม่จำกัด

รายชื่อผู้ที่ทำ
ทำแบบสอบถาม
ชื่อแบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ลงทะเบียนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เปิดทำแบบสอบถามวันที่/เวลา

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563

ถึง : 30 พฤศจิกายน 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

309 / 350
คน

รายชื่อผู้ที่ทำ
ทำแบบสอบถาม