ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผลงาน ศทส.

ดูทั้งหมด
15 ต.ค 59

ศทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

วันที่ 7 กค.59 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับองค์การบริหารจัด การก๊าซเรือนกระจก...

อ่านต่อ...
15 ต.ค 59

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดเตรียมชั้นข้อมูล

วันที่ 7 กค.59 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับองค์การบริหารจัด การก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านต่อ...

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
นโยบายการบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management Policy)
คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (CAT Conference)
วิธีรักษาและการป้องกันการดูแลรักษาเครื่อง Printer Inkjet ให้ใช้ได้นาน
เทคนิคการใช้ Excel ตอนที่ 1 การกำหนดจำนวน Sheet ให้ Excel
ด้านอำนวยการ
ด้านอำนวยการ
ด้านอำนวยการ
ด้านอำนวยการ
จุดเริ่มต้นการสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
เรื่อง PMQA คืออะไร...เกี่ยวข้องอย่างไร กับส่วนราชการ
จุดเริ่มต้นการสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
จุดเริ่มต้นการสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร